• Mae WARP yn esblygu / WARP is evolving

  • Tue, 25-06-2019 at 16:00
  • G39
    Oxford Street
    CF24 3DT Cardiff
Mae WARP yn esblygu / WARP is evolving - G39 - Cardiff

[scroll down for English]Mae WARP yn esblygu – manteisiwch ar y cyfle i ddweud eich dweudAr hyn o bryd, rydym yn adolygu rhaglen WARP i sicrhau ei bod yn darparu'r hyn sydd ei angen ar artistiaid a'i bod yn cyfrannu at amcanion cyffredinol g39 – ac rydym am glywed eich barn.Ymunwch â ni am drafodaeth grŵp anffurfiol. Bydd y drafodaeth yn archwilio'r hyn sy'n dda am y cynllun ar hyn o bryd a sut y gellid ei wella. Mae croeso i bawb, felly p’un a ydych yn ddefnyddiwr rheolaidd o adnoddau WARP neu nad ydych yn sicr o'r hyn sydd ar gael, galwch heibio i ddweud eich dweud. Bydd y drafodaeth dan arweiniad hwylusydd annibynnol felly gallwch fod mor blwmp ac yn blaen ag y dymunwch.Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu a bydd y drafodaeth yn parhau rhwng tua 60 a 90 o funudau.Rydym am i'r drafodaeth fod mor hygyrch â phosibl a gallwn ad-dalu treuliau teithio ac unrhyw dreuliau eraill (e.e. gofal plant) – dewch â phrawf o unrhyw wariant.////////////////////////////////////WARP is evolving - have your sayWe are reviewing the WARP programme to ensure it is providing what artists need and is contributing to the overall aims of g39 - and we want to hear your views.Please join us for an informal group discussion. The discussion will explore what’s good about the scheme now and how it could be improved. Everyone is welcome, so whether you are a regular user of the WARP resources or you’re not sure what’s available please come along and have your say. The discussion will be led by an independent facilitator so you can be as forthright as you wish. Refreshments will be provided and the discussion will last between 60-90 minutes.We want the discussion to be as accessible as possible and can reimburse your travel and any other expenses (eg childcare) – please bring evidence of expenditure.