• CoderDojo!

  • Thu, 10-10-2019 at 17:00
  • Llyfrgell Rhiwbeina Rhiwbina Library
    Rhiwbina Library
    CF14 6EH Cardiff
CoderDojo! - Llyfrgell Rhiwbeina  Rhiwbina Library - Cardiff

Oes gennych chi ddiddordeb mewn creu apiau i’ch ffôn neu adeiladu eich gwefan eich hun i ddangos eich diddordebau? Gall pobl ifanc wneud hyn i gyd am ddim gyda CoderDojo! Mae Dojos yn llefydd hwyl lle gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u dychymyg a chreadigrwydd i ddysgu sgiliau newydd cŵl a gwneud ffrindiau newydd. Are you interested in creating new apps for your phone or building a website to show off your interests? Young people can learn to do that for free at CoderDoj! Dojos are fun spaces where children and teens can use their imagination and creativity to learn fun new skills and make new friends!