• Hollie McNish: 2019 Tour

  • Wed, 15-05-2019 at 18:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Hollie McNish: 2019 Tour - Wales Millennium Centre - Cardiff

Bydd Hollie McNish yn dychwelyd i ffresh i berfformio barddoniaeth, sgwrsio’n onest ac yn agored a darllen o’i chasgliadau barddoniaeth diweddaraf.Disgwyliwch iaith gref wrth iddi drafod ffrwythau a’r cnawd, euogrwydd, rhyw, gwleidyddiaeth, marwolaeth, bronnau, transformers a llawer mwy. Bydd llyfrau ar gael i’w prynu yn y digwyddiad. Bydd cyfle i gael llofnod ar lyfr ar ôl y sioe.Bar a chegin yn agor am 6pm.Sioe yn dechrau am 8pm.Hollie McNish returns to ffresh to perform poems, chat honestly and openly and read from her latest poetry collections.Expect strong language as she talks fruit and flesh, guilt, sex, politics, death, breasts, transformers and more.Books will be available to purchase at the event and there's a book signing afterwards.Bar and kitchen open from 6pm.Show starts at 8pm.