• The Sensational 60's Experience

  • Thu, 14-03-2019 at 19:30
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
The Sensational 60's Experience - St David's Hall - Cardiff

Without doubt the most explosive 60’s show touring the UK, returns to CARDIFF for one night only. With a brand new production for 2019, The Sensational 60’s Experience brings you a three hour extravaganza of pure 1960’s nostalgia. Six legendary names take to the stage and deliver to you a night never to be forgotten where you’ll find it impossible to remain in your seat. With the definite feel good factor this is must see 60’s show for 2019.Starring Mike Pender (Original voice of The Searchers) Chris Farlowe, Herman’s Hermits, The Swinging Blue Jeans, New Amen Corner and The Fourmost. Hits include Needles and Pins, Out Of Time, I’m Into Something Good, Hippy Hippy Shake, Bend Me Shape Me, A Little Lovin, plus many more. Step back in time to when pop music was at its very best.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.____________________________________________________Does dim dau nad dyma’r sioe chwe degau fwyaf ffrwydrol sydd ar daith yng ngwledydd Prydain, yn dod yn ei hôl i GAERDYDD am un noson yn unig. Mewn cynhyrchiad newydd sbon danlli grai ar gyfer 2019, mae’r Sensational 60’s Experience yn dod â strafagansa deirawr atoch chi, yn hiraeth 1960au pur. Daw chwe enw chwedlonol i’r llwyfan a rhoi noson fythgofiadwy i chi lle’i cewch hi’n anodd aros ar eich eistedd. Mae’r sioe yma’n eli i’r galon heb flewyn ar dafod, y sioe chwe degau mae’n rhaid i chi’i gweld yn 2019.Yn serennu Mike Pender (llais gwreiddiol y Searchers) Chris Farlowe, Herman’s Hermits, The Swinging Blue Jeans, New Amen Corner a The Fourmost. Ymhlith yr hits mae Needles and Pins, Out Of Time, I’m Into Something Good, Hippy Hippy Shake, Bend Me Shape Me, A Little Lovin a llond gwlad at hynny. Camwch yn ôl mewn amser i’r oes pan oedd cerddoriaeth pop ar ei gorau oll.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.