• Awst yr Awduron: Emma Kavanagh

  • Wed, 14-08-2019 at 17:30
  • Llyfrgell Abertawe
    Y Ganolfan Ddinesig
    SA1 3SN Swansea
Awst yr Awduron: Emma Kavanagh - Llyfrgell Abertawe - Swansea

Mae'r gyfres hynod boblogaidd o ddigwyddiadau, sef "Awst yr Awduron" yn dychwelyd ar gyfer 2019!!!Yr awdures anhygoel Emma Kavanagh fydd yn ein hail ddigwyddiad awdur ac mae hi wedi cytuno'n garedig i ddychwelyd ar gyfer blwyddyn arall!Ganwyd a magwyd Emma Kavanagh yn ne Cymru. Ar ôl iddi raddio gyda doethuriaeth mewn seicoleg o Brifysgol Caerdydd, treuliodd blynyddoedd lawer yn gweithio fel seicolegydd yr heddlu a'r lluoedd arfog, gan hyfforddi swyddogion arfau tanio, staff a phersonél milwrol ledled y DU ac Ewrop. Mae'n byw yn ne Cymru gyda'i gŵr a'i meibion ifanc.Emma yw awdur poblogaidd Falling, Hidden a To Catch a Killer.Bydd copïau o lyfrau Emma ar gael i'w prynu ar y noson.Dewch yn brydlon a byddwch yn un o'r pum person cyntaf i archebu tocyn a derbyn bag rhoddion ar y noson sy'n cynnwys anrheg a ddarparwyd yn garedig gan Lush Swansea.