• Conservation Surgery | Cymhorthfa Gadwraeth

  • Wed, 15-01-2020 at 13:00
  • Glynn Vivian Art Gallery
    Alexandra Road
    SA1 5DZ Swansea
Conservation Surgery | Cymhorthfa Gadwraeth - Glynn Vivian Art Gallery - Swansea

Meet our Conservator and ask questions about how to care for your own art, including paintings, ceramics, prints and textiles. Please bring an object (or photograph of the object) to the session to receive specific advice on its care._____________________________Dewch i gwrdd â’n Cadwraethwr a’I holi am sut i ofalu am eich celf eich hun, gan gynnwys paentiadau, darnau seramig, printiau a thecstilau. Dewch â’r eitem (neu ffotograff o’r eitem) i’r sesiwn er mwyn cael cyngor penodol ar sut i ofalu amdani.