• Stand Up For Wales 2nd Birthday - Es Are Good

  • Thu, 16-05-2019 at 21:00
  • The Hefty Chest - Pirate Bar
    8 The Strand
    SA1 2AE Swansea
Stand Up For Wales 2nd Birthday - Es Are Good - The Hefty Chest - Pirate Bar - Swansea

A double header Machynlleth Comedy Festival show with Esyllt Sears and Eleri MorganSioe Machynlleth gydag Esyllt Sears ac Eleri Morgan*****************************************************************************Eleri will lecture you on the art of being a phenomenally basic millennial. Learn how to deal with heartbreak, peer pressure, zero hour contacts and what to do with asthmatic dogs purchased from a drug dealer in exchange for a frozen pizza.Esyllt explains how everything beyond the daily grind is a distraction to keep the general populace happy until we die. Naturally, this includes gripes with the parish newsletter, baby making music and the need to zhoosh up the local cemetery.Bydd Eleri yn rhoi pregeth i chi ar fod yn 'milennial' sylfaenol dros ben. Dysgwch sut i ymdopi â thorcalon, pwysau gan gyfoedion, cytundebau oriau sero a beth i'w wneud â chwn asthmatig sydd wedi'u prynu oddi wrth gyflenwyr cyffuriau yn gyfnewid am pizza rhewedig.Bydd Esyllt yn egluro sut mae popeth y tu hwnt i fywyd beunyddiol yn denu sylw'r boblogaeth i'w cadw'n hapus nes byddwn ni'n marw. Yn naturiol, mae hyn yn cynnwys bod yn ddig ynghylch y papur bro, cerddoriaeth gwneud babis a'r angen i adfywio'r fynwent leol.