• Free Circus Workshop

  • Sat, 20-07-2019 at 12:00
  • Cardiff Council Hubs - Ely & Caerau
    Ely and Caerau Community Hub
    CF5 5BQ Cardiff
Free Circus Workshop - Cardiff Council Hubs - Ely & Caerau - Cardiff

Free Circus Workshop for Children 5+Come along and try acrobatics, juggling, diablo, hula hoop and much more. All children must be accompanied by an adult. This workshop is funded by Children in Need.-Gweithdai Syrcas am Ddimi Blant 5+Dewch i rhoi cais ar acrobateg, jyglo, diablo, hwp hwla a mwy. Rhaid i blant gael eu goruchwylio gan oedolyn.