• CLASS

  • Sat, 04-05-2019 at 19:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
CLASS - Wales Millennium Centre - Cardiff

Dwi’n casáu stafelloedd dosbarth. Maen nhw’n codi ofn arna i erioed. Ers fy mod i’n blentyn bach.Mae Jayden, mab Brian a Donna, yn naw mlwydd oed, ac mae pethe’n anodd iddo. Dyna mae ei athro’n ei ddweud. Mae Mr McCafferty yn meddwl y dylai Jayden fynd i weld seicolegydd. Ond doedd Brian a Donna erioed yn hoff o’r ysgol, na chwaith o athrawon.Ydyn nhw’n mynd i roi eu ffydd yn yr athro yma?Ac a ddylen nhw?God. I hate classrooms. Give me the heebie jeebies. Even still.Brian and Donna’s son, Jayden, is nine years old, and he’s struggling. That’s what his teacher says. Mr McCafferty thinks Jayden should see a psychologist. But Brian and Donna never liked school, never liked teachers. So are they going to trust this one? And should they?