• Open Space: Katherine Stansfield & Stephen Payne

  • Thu, 18-07-2019 at 17:45
  • Cardiff Library Service
    The Hayes
    CF10 1FL Cardiff
Open Space: Katherine Stansfield & Stephen Payne - Cardiff Library Service - Cardiff

Join poets Stephen Payne and Katherine Stansfield for a special 'twinned' reading, in which each poet selects and reads their favourite pieces from the other's published works, and shares some new work of their own.Katherine’s first poetry collection Playing House was published by Seren in 2014, with its follow-up We Could Be Anywhere By Now due in early 2020. Work from her residency at Cornerstone, Church Street, was published by Seren as the pamphlet All That Was Wood. When Katherine isn't writing poems, she writes novels. Stephen’s first pamphlet The Probabilities of Balance was published in 2010. His first full collection, Pattern Beyond Chance, was published by HappenStance Press in 2015 and shortlisted for Wales Book of the Year. He lives in Penarth, and is Professor of Human-Centric Systems at the University of Bath.An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Please note the event will start promptly at 5.45. Tickets: http://bit.do/eVLXJ --Ymunwch â’r beirdd Stephen Payne a Katherine Stansfield am ddarlleniad ‘pâr’ arbennig, lle bydd y beirdd yn dewis a darllen eu hoff ddarnau o waith cyhoeddedig y llall ac yn rhannu eu gwaith newydd eu hunain.Cyhoeddwyd casgliad barddoniaeth cyntaf Katherine, Playing House gan Seren yn 2014. Mae’r ail, We Could Be Anywhere By Now ar ddod yn gynnar yn 2020. Cyhoeddwyd gwaith o’i phreswylfa yn Cornerstone, Stryd yr Eglwys gan Seren yn y pamffled All That Was Wood. Pan nad yw Katherine yn barddoni, mae’n ysgrifennu nofelau. Cyhoeddwyd pamffled cyntaf Stephen, The Probabilities of Balance, yn 2010. Cyhoeddwyd ei gasgliad llawn cyntaf, Pattern Beyond Chance, gan HappenStance Press yn 2015 a chafodd ei gynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae’n byw ym Mhenarth ac yn Athro Systemau Dynol-Ganolog ym Mhrifysgol Caerfaddon.Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.45 ar ei ben. Tocynnau: http://bit.do/eVLXJ