• Titanic The Musical

  • Mon, 30-04-2018 at 19:30
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Titanic The Musical - Wales Millennium Centre - Cardiff

Titanic The Musical30 Apr - 05 May 2018Tickets from £18Age Guidance: 8+ (No under 2s)Music and Lyrics by Maury YestonBook by Peter StoneIn the final hours of 14th April 1912 the RMS Titanic, on her maiden voyage from Southampton to New York, collided with an iceberg and 'the unsinkable ship' slowly sank. 1517 men, women and children lost their lives.Based on real people aboard the most legendary ship in the world, Titanic The Musical is a stunning and stirring production focusing on the hopes, dreams and aspirations of her passengers.With music and lyrics by Maury Yeston and a book by Peter Stone, the original Broadway show won five Tony Awards including Best Musical, and this brilliant new production has won sweeping critical acclaim.An evening both shattering and gorgeous - a triumph. The day after seeing it, I went back again. It's that good.The Times_____________________________________________________Titanic The Musical30 Ebr - 05 Mai 2018Tocynnau o £18Canllaw Oed: 8+ (Dim plant o dan 2 oed)Cerddoriaeth a Geiriau gan Maury YestonLlyfr gan Peter StoneAr ei mordaith gyntaf o Southampton i Efrog Newydd ar y pedwerydd ar ddeg o Ebrill 1912, gwrthdarodd RMS Titanic â mynydd iâ yng nghanol dyfroedd yr Iwerydd cyn dechrau suddo’n boenus o araf. Bu farw 1517 o ddynion, merched a phlant ar y noson erchyll honno.Gyda cherddoriaeth a geiriau gan Maury Yeston a llyfr gan Peter Stone, cipiodd y sioe Broadway wreiddiol bum Gwobr Tony gan gynnwys y Sioe Gerdd Orau, gyda’r cynhyrchiad anhygoel newydd sbon yma yn derbyn ymateb anhygoel gan gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd. Yn seiliedig ar bobl go iawn yn teithio ar un o longau mwyaf moethus a modern ei dydd, mae Titanic The Musical yn gynhyrchiad syfrdanol a grymus sy’n canolbwyntio ar obeithion, breuddwydion a dyheadau ei theithwyr.An evening both shattering and gorgeous - a triumph. The day after seeing it, I went back again. It's that good.The Times