• Choral conducting: CPD for teachers

  • Wed, 17-07-2019 at 10:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Choral conducting: CPD for teachers - Wales Millennium Centre - Cardiff

Choral Conducting A Conducting masterclass for music co-ordinators or heads of music that will support and develop choral leadership skills. Led by Susan Hollingworth, this masterclass offers the opportunity to work with and learn from staff of Welsh National Opera. You will have the chance to conduct Welsh National Opera’s world renowned Chorus and learn some top tips on how to get the most out of your choir. Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £150 per day.These day long courses aim to leave you with new strategies and ideas to take back to your classroom. Lead by practising artists with specific knowledge of arts in educational contexts each day combines both hands on and active practise as well as the opportunity to share and network with other teachers, colleagues and artists. -------------------------------Arwain CorawlDosbarth meistr Arwain i gydlynwyr cerddoriaeth neu benaethiaid cerddoriaeth a fydd yn cefnogi ac yn datblygu sgiliau arwain corawl. Dan arweiniad Susan Hollingworth Mae’r dosbarth meistr undydd yma’n cynnig y cyfle i weithio gyda staff Opera Cenedlaethol Cymru ac i ddysgu ganddynt. Cewch y cyfle i arwain Corws byd-enwog yr Opera ac i ddysgu syniadau rhagorol ynghylch sut i gael y gorau gan eich côr. Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.