• Refugees Welcome

  • Wed, 05-06-2019 at 19:00
  • Welsh Centre for International Affairs
    Temple Of Peace
    CF10 3AP Cardiff
Refugees Welcome - Welsh Centre for International Affairs - Cardiff

A talk chaired by Dr Veronique Barbelet, Senior Research Fellow, Human Policy Group, Overseas Development institute. Supporting Partners: Amnesty International, Welsh Centre for International Affairs Seeking a safe place to live is a human right, which is why Amnesty International campaigns for governments to honour their responsibilities to protect these rights. Curated by Amnesty Cardiff, this panel event celebrates the huge contribution made by refugees and the efforts by organisations and groups taking action to welcome them.More details and tickets www.wno.org.uk/freedomSgwrs wedi’i chadeirio gan Dr Veronique Barbelet, Cymrawd Ymchwil Uwch, Y Grŵp Polisi Dynol, Y Sefydliad Datblygu TramorMae chwilio am le diogel i fyw yn hawl dynol, a dyma pam mae Amnest Rhyngwladol yn ymgyrchu i sicrhau bod llywodraethau yn anrhydeddu eu cyfrifoldebau i ddiogelu’r hawliau hyn. Wedi’i guradu gan Amnest Caerdydd, mae’r panel hwn yn dathlu cyfraniad enfawr ffoaduriaid a’r camau gweithredu a wneir gan sefydliadau a grwpiau i’w croesawu.Partneriaid: Amnest Rhyngwladol, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru