• Shostakovich Piano Concerto No. 2

  • Thu, 06-06-2019 at 19:30
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Shostakovich Piano Concerto No. 2 - St David's Hall - Cardiff

The season closes with the lighter side of Shostakovich and Mahler, expressing both youthful energy and awe at the wonders of nature. Shostakovich’s swift and purposeful second piano concerto seems perfectly suited to the promising talents of his son, Maxim, as well as showcasing great melodic craft in the beautiful central movement. The Austrian forests and Alps, with their beauty and folklore, were a deep fund of inspiration for Mahler throughout his life. This symphony is his first, typically ambitious, step in celebrating their spell-like hold.SHOSTAKOVICH Piano Concerto No 2. in F majorMAHLER Symphony No. 1 in D majorConductor – Mark WigglesworthPiano - Martin James BartlettTickets: £15-£41Concessions, Student Tickets/Under 26s and Family Tickets available.BBC National Orchestra of Wales Audience Line 0800 052 1812 (Monday-Friday).St David's Hall Box Office: 02920 878 444 / www.stdavidshallcardiff.co.uk St David’s Hall applies an optional Postage Charge of £1.-Daw’r tymor i ben gydag ochr ysgafnach Shostakovich a Mahler, yn mynegi egni ieuenctid ac yn rhyfeddu at ryfeddodau natur. Mae ail goncerto i’r piano Shostakovich, sy’n chwim a phwrpasol, yn ymddangos yn gwbl addas i ddoniau addawol ei fab, Maxim, ac mae hefyd yn dangos crefft felodaidd wych yn y symudiad hyfryd yn y canol. Roedd coedwigoedd Awstria a’r Alpau, yn llawn prydferthwch a llên gwerin, yn ffynhonnell werthfawr o ysbrydoliaeth i Mahler drwy gydol ei fywyd. Y symffoni hon yw ei gam cyntaf, nodweddiadol o uchelgeisiol, i ddathlu eu dylanwad cyfareddol. SHOSTAKOVICH Piano Concerto No. 2 in F majorMAHLER Symffoni Rhif 1 in D majorArweinydd - Mark WigglesworthPiano - Martin James BartlettTocynnau: £15-£41Consesiynau, Tocynnau i Fyfyrwyr/Rhai o Dan 26 a Thocynnau Teulu ar gael.Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878444 / www.stdavidshallcardiff.co.uk Mae Neuadd Dewi Sant yn codi Tâl Postio dewisol o £1 fesul archeb.