• Shakshuka

  • Fri, 10-05-2019 at 19:00
  • Gentileza
    3-7 Duke St Arcade
    CF10 1AZ Cardiff
Shakshuka - Gentileza - Cardiff

We are Ank, a brand new collective. We curate spaces and platforms for the next generation of artists, performers, free thinkers and creatives to grow with us. For our first ever show, Shakshuka, we will be taking over the awesome Gentileza space. There will be live music and DJs downstairs, and upstairs will be filled from top to bottom with exciting and bold paintings, sculptures, interactive media, photography and more.Live music from:Sockwww.socksocksock.comMoon Biscuit https://instagram.com/moonbiscuitbandTeddy Hunterwww.teddyhunter.co.ukWe hope to help fill the void that has been left in many of our hearts after the closure of some of Cardiff's creative hubs, safe spaces and inclusive environments.Shakshuka will be open to the public for two weeks. We will also be running evening workshops, talks and film screenings over this period. See you there! AnK 🍳Ni yw AnK, cyweithfa newydd sbon.Rydym ni’n curadio lle a phlatfformau ar gyfer y cenedlaethau nesaf o artistiaid, perfformwyr ac unigolion creadigol i dyfu gyda ni.Ar gyfer ein sioe gyntaf, Shakshuka, fe fyddwn ni’n cymryd dros leoliad gwych Gentileza. Fe fydd yna gerddoriaeth fyw a Djs ar y llawr gwaelod, gyda’r llawr cyntaf wedi ei lenwi i’r brig gyda phaentiadau cyffrous a beiddgar, cerfiadau, cyfryngau rhyngweithiol, ffotograffiaeth a mwy.Cerddoriaeth fyw gan:Sockwww.socksocksock.comMoon Biscuit https://instagram.com/moonbiscuitbandTeddy Hunterwww.teddyhunter.co.ukRydym yn gobeithio llenwir gwagle sydd wedi cael eu gadael ar ôl i gaeadau rhai o ganolfannau creadigol, mannau diogel ac amgylcheddau cynhwysol Caerdydd.Bydd Shakshuka ar agor i’r cyhoedd am ddwy wythnos. Fe fyddwn ni hefyd yn rhedeg gweithdai yn y nosweithiau, siaradwyr a dangosiadau ffilm dros y cyfnod yma.Welwch chi yna!AnK🍳