• Clwb Llyfrau'r Arddegau // Teen Book Club

  • Tue, 09-07-2019 at 16:00
  • Cardiff Council Hubs - Llanrumney Hub
    Countisbury Avenue
    CF3 5NQ Cardiff
Clwb Llyfrau'r Arddegau // Teen Book Club - Cardiff Council Hubs - Llanrumney Hub - Cardiff

Bydd Blynyddoedd 7+ yn cwrdd ar yr 2il ddydd Mawrth o bob mis 4pm-5pm.Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chlwb llyfrau’r arddegau yn Hyb Llanrhymni? Dwech i gwrdd â ffrindiau newydd! Ymunwch â ni am sgwrs am lyfrau o’ch dewis!Years 7+ will be meeting on the 2nd Tuesday of every month 4pm-5pm.Are you interested in joining our teen book club at Llanrumney Hub? Meet new friends! Join us for a discussion about the books you want to talk about!