• Jamborî yn y Senedd | Jamboree in the Senedd

  • Mon, 06-05-2019 at 11:00
  • Senedd
    The National Assembly for Wales
    CF99 1NA Cardiff
Jamborî yn y Senedd | Jamboree in the Senedd - Senedd - Cardiff

Dewch i’r Senedd i gymryd rhan mewn diwrnod arbennig yn llawn hwyl i’r teulu. Byddwch yn gallu helpu i adeiladu eich Cymru ar lawr y Senedd gyda briciau LEGO® a Bright Bricks, a bydd KLA Dance, un o’r cystadleuwyr o rownd derfynol The Greatest Dancer y BBC yno i roi perfformiad arbennig.P’un a ydych wedi bod i’r Senedd o’r blaen neu os dyma eich tro cyntaf, mae croeso i bawb gymryd rhan yn yr hwyl.Gweithgareddau yn cynnwys:KLA DANCE (The Greatest Dancer, BBC One) | Disgo Ynni Da | Mudiad Meithrin | Mr Phormula | Samba Galêz | I AM BAGSY | NoFit State | Mewn Cymeriad / In Character | Science BoffinsMynediad am ddim, ac mae croeso i bawbhttp://www.assembly.wales/cy/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx------Head down to the Senedd and take part in a special family fun day!You’ll be able to help build your Wales on the Senedd floor with LEGO® bricks via Bright Bricks, and BBC One’s The Greatest Dancer finalists KLA Dance will be there to give a special performance.Whether you’ve been to the Senedd before or it’s your first time, everyone is welcome to take part in the fun.Guests and activities will include:KLA DANCE (The Greatest Dancer, BBC One) | Disgo Ynni Da | Mudiad Meithrin | Mr Phormula | Samba Galêz | I AM BAGSY | NoFit State | Mewn Cymeriad / In Character | Science BoffinsEntry is free and everyone is welcome!http://www.assembly.wales/en/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx