• Killer Queen

  • Fri, 17-05-2019 at 19:30
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Killer Queen - St David's Hall - Cardiff

Killer Queen have been performing their tribute to Queen’s concert since 1993. Their expert musicianship, extraordinary energy and accurate portrayal of the world’s greatest live band have rightfully earned Killer Queen the title of Queen tribute royalty.Thrilling sell-out audiences across the globe from the UK to Moscow and annual tour of USA, Killer Queen recreates the high energy, powerful phenomenon that was Queen live.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.__________________________________________Mae Killer Queen yn perfformio eu cyngerdd teyrnged i Queen ers 1993. Yn sgìl eu dawn gerddorol feistrolgar, eu hegni rhyfeddol a’u portread cywir o fand byw mwya’r byd, enillodd Killer Queen yn haeddiannol deitl brenin y teyrngedau i Queen.Dan wefreiddio cynulleidfaoedd mewn tai dan eu sang drwy’r byd yn grwn o wledydd Prydain i Fosgo a thaith yn yr Unol Daleithiau bob blwyddyn, mae Killer Queen yn ail-greu’r rhyfeddod grymus yn heigio gan egni, sef Queen yn fyw.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.