• Cylch Meithrin Grangetown a'r Bae yn cyflwyno Gwyl i'r Teulu

  • Fri, 03-08-2018 at 15:45
  • Tramshed Cardiff
    Clare Road
    CF11 6QP Cardiff
Cylch Meithrin Grangetown a'r Bae yn cyflwyno Gwyl i'r Teulu - Tramshed Cardiff - Cardiff

Dyma gyfle unigryw i deuluoedd fwynhau bwrlwm gŵyl gyda’i gilydd mewn awyrgylch hapus a diogel. Bydd artistiaid lleol yn uno i greu digwyddiad hwylus i’r teulu, gan gyfuno sawl genre o gerddoriaeth er mwyn apelio at bawb. Bydd stondin gacennau a stondin bizza yno er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o danwydd yn y bol i ddawnsio, a bydd llu o atyniadau eraill gan gynnwys stondin glitter, stondin grefft, a thombola. Dewch yn llu; bydd yr elw oll yn mynd at Gylch Meithrin Grangetown a’r Bae. Glow sticks am ddim i bawb!!This is a unique opportunity to enjoy the excitement of a festival with your family in a happy and safe environment. This festival will combine the talents of local artists performing in a range of genres so there will be something to suit everyone. There will be a cake stall and a pizza stall to ensure that you have plenty of fuel in your bellies for dancing, and there will be a range of other activities such as a glitter stall, craft and tombola to name but a few. All profits will go to Cylch Meithrin Grangetown a’r Bae (sessional Welsh language daycare for children 2-4 years old). Free glow sticks for all!!Telerau ac Amodau // Terms and ConditionsBydd rhieni yn gyfrifol am eu plant drwy gydol y digwyddiad // Parents are responsible for their children at all times.Uchafswm o 3 plentyn i bob oedolyn. // Maximum of 3 children per adult. Fydd Reuel Elijah a Bwgi Bach yn chwarae ar gyfer plant a theuluoedd o 4-5.30yh; fydd Lleden yn canu am 5.45yh, Ani Glass ar y deciau tua 7yh, a Wigwam yn gorffen y noson gan ddechrau am 8yh //Reuel Elijah and Bwgi Bach will be playing for children and families from 4-530pm; Lleden will sing at 5.45pm, Ani Glass will be on the decks at around 7pm and Wigwam will end the night, taking the stage at 8pm.