• Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd 2019 Opening Concert

  • Sun, 26-05-2019 at 19:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd 2019 Opening Concert - Wales Millennium Centre - Cardiff

✨ Noson arbennig dan arweiniad Trystan Ellis-Morris!Join us for a special evening to kick off the 2019 Urdd Eisteddfod!Mei Gwynedd • Bethzienna • GwilymAthena • Luke McCall • Epsie ThompsonCôr CF1 • Aelwyd y Waun DdyfalCast y Sioe Ieuenctida chast y Sioe GynraddNoddwyd | Sponsored by Cardiff and Vale College🎟️ Tocynnau 🎟️Ar werth am bris gostyngol tan Ebrill 30Oedolion: £11 tan Ebrill 30, £14 wedi hynnyPlant: £5Ar werth o wefan Canolfan y Mileniwm neu o'r ganolfan ei hun.📺 Bydd y cyngerdd yn dechrau am 7yh ac yn darlledu ar S4C o 7:30yh🎟️ Tickets 🎟️On sale at an earlybird price until April 30Adults: £11 until April 30, £14 thereafterChildren: £5On sale from the Wales Millennium Centre website or pick up from the centre📺 Concert starts at 7pm and will be broadcast on S4C from 7:30pm