• Jon Ronson, live at St David's Hall - Cardiff

  • Thu, 16-05-2019 at 20:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Jon Ronson, live at St David's Hall - Cardiff - St David's Hall - Cardiff

Tales from The Last Days Of August & the Butterfly EffectIn this brand new show, Jon will recount his recent adventures in the porn world - based on his hit podcasts The Butterfly Effect and The Last Days of August. It’ll be a mysterious, funny, sad tale about porn, kindness, violence, bad thoughts, and the wonders of remaining curious. There will be new stories, never before heard audio, some very strange (PG rated) bespoke porn film clips, and maybe some special guests too.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Tales from The Last Days Of August & the Butterfly EffectYn y sioe newydd sbon danlli grai yma, bydd Jon yn adrodd ei hanesion ym myd porn - wedi’u seilio ar ei bodlediadau sgubol o lwyddiannus The Butterfly Effect a The Last Days of August. Stori drist, ddigri, ddirgel fydd hon - stori porn, caredigrwydd, ffyrnigrwydd, meddyliau drwg, a rhyfeddodau dal i fod yn chwildrydig. Bydd yma straeon newydd, deunydd sain na chlywyd erioed o’r blaen, clipiau ffilm porn arbennig (statws PG) a hwyrach ambell i westai arbennig hefyd. Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.