• Supper Club Special // Noson Arbennig Yn Y Clwb Swper

  • Thu, 25-07-2019 at 19:00
  • Oasis Cardiff
    69B Splott Road
    CF24 2BW Cardiff
Supper Club Special // Noson Arbennig Yn Y Clwb Swper - Oasis Cardiff - Cardiff

HOPE HAS WINGS COPYWhen there is life, there is hope.Join us for a special evening of supper and music at Oasis Cardiff, where we will be sharing the work from our latest Welsh National Opera and Oasis Cardiff community project. Over the last few months, refugees and asylum seekers have worked with writer Sarah Woods and Composer Boff Whalley to create a new musical piece, HOPE HAS WINGS.Based around the theme of hope, the evening will bring together a unique mix of classical music, African beats and Iranian, Kurdish, Algerian and South American influences. Expect a moving and uplifting performance of their work, performed by WNO singers and players, together with refugees and asylum seekers. The event takes place alongside Oasis Cardiff’s monthly Supper Club and so will include a delicious three course meal of authentic recipes from across the globe. NibblesKorean Radish Rolls (vg)Fresh red pepper, cucumber and spring onion wrapped in thinly sliced pickled daikon sheet. Servedwith a sweet chilli dipping sauce.ALLERGEN: SULFITES== == == == == == == == ==StarterAlbanian Pie (v)Spinach and feta, wrapped in a crispy filo pastry parcel; served with a tangy slaw.ALLERGEN: DAIRY, EGG, GLUTEN== == == == == == == == ==MainsKhoresh Bademjan (vg)Persian spiced tomato, aubergine and lentil stew, accompanied by fluffy steamed basmatirice, mixed with carrots and peas.ALLERGEN: LEGUMES== == == == == == == == ==DessertBasbousa (v)Cinnamon syrup soaked semolina, almond and coconut cake.ALLERGEN: TREE NUTS, GLUTEN, DAIRYAfter DinnerIranian TeaBlack tea infused with fragrant dried lime and cardamom.served with:Ghorayebah (vg)Crumbly biscuits, flavoured with rose, and pistachio.ALLERGEN: TREE NUTS, GLUTENFor any additional information on food allergies please contact matt@oasiscardiff.org Tickets are £15 per person. If you wish, you can also purchase a ticket for a refugee or asylum seeker by selecting the ticket option Oasis Client. //Lle mae bywyd, mae gobaith. Ymunwch â ni ar gyfer noson arbennig o wledda a cherddoriaeth yn Oasis Caerdydd, lle byddwn yn rhannu'r gwaith o'n prosiect cymunedol diweddaraf rhwng Opera Cenedlaethol Cymru ac Oasis Caerdydd. Dros y misoedd diwethaf, mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches wedi bod yn gweithio gyda'r ysgrifenwraig Sarah Woods a'r Cyfansoddwyr Boff Whalley i greu darn cerddorol newydd, HOPE HAS WINGS. Yn seiliedig ar y thema gobaith, bydd y noson yn dwyn ynghyd gymysgedd unigryw o gerddoriaeth glasurol, curiadau Affricanaidd a dylanwadau o Iran, Cwrdistan, Algeria a De America. Disgwyliwch berfformiad teimladwy ac ysbrydoledig o'u gwaith, a fydd yn cael ei berfformio gan gantorion a chwaraewyr WNO, ynghyd â ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Cynhelir y digwyddiad ochr yn ochr â Chlwb Swper misol Oasis Caerdydd, ac felly bydd yn cynnwys pryd tri chwrs blasus o brydau traddodiadol o bob cwr o'r byd. Tameidiau bychainRholiau Rhuddygl Koreaidd (F)Pupur coch, ciwcymbr a sibols ffres wedi eu lapio mewn haenen denau o ruddygl daikon wedi ei biclo. Gweinirgyda saws dipio tsili melys.ALERGENAU: SYLFFITAU== == == == == == == == ==I ddechrauPastai Albanaidd (Ll)Sbigoglys a chaws ffeta, wedi eu lapio mewn parsel crwst ffilo crensiog; gweinir gyda slaw sawrus.ALERGENAU: CYNNYRCH LLAETH, WY, GLWTEN== == == == == == == == ==Prif GwrsKhoresh Bademjan (F)Stiw tomato, wylys a ffacbys sbeislyd, Persiaidd, gyda reis basmati ysgafn wedi eistemio, a'i gymysgu â moron a phys.ALERGENAU: CODLYSIAU== == == == == == == == ==PwdinBasbousa (Ll)Teisen semolina, almwnau a chnau coco, wedi ei socian mewn surop sinamon.ALERGENAU: CNAU COED, GLWTEN, CYNNYRCH LLAETH Ar ôl swperTe IranaiddTe du wedi ei drwytho gyda chardamom a leim sych, persawrus.gweinir gyda: Ghorayebah (F)Bisgedi briwsionllyd, gyda blas rhosyn, a chnau pistasio.ALERGENAU: CNAU COED, GLWTEN Ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol ynglŷn ag alergenau cysylltwch â matt@oasiscardiff.org Mae tocynnau yn £15 y pen. Os ydych yn dymuno, gallwch hefyd brynu tocyn i ffoadur neu geisiwr lloches drwy ddewis yr opsiwn tocyn Oasis Client.