• Ymgynghoriad cynulleidfa // g39 // Audience consultation

  • Tue, 25-06-2019 at 18:00
  • G39
    Oxford Street
    CF24 3DT Cardiff
Ymgynghoriad cynulleidfa // g39 // Audience consultation - G39 - Cardiff

[scroll down for English]Ymwelwyr - rhannwch eich barn â niRydym yn adolygu sut rydym yn cyfathrebu â'n hymwelwyr ac rydym am glywed eich safbwyntiau. Ymunwch â ni ar gyfer trafodaeth grŵp anffurfiol yn yr oriel i archwilio sut rydych yn dod i wybod am arddangosfeydd a digwyddiadau g39 a sut gallai g39 wella ei gyhoeddusrwydd a'i gyfathrebiadau. Mae croeso i bawb, p’un a ydych yn ymwelydd rheolaidd neu'n ymwelydd achlysurol.Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu a bydd y drafodaeth yn parhau rhwng tua 60 a 90 o funudau.Rydym am i'r drafodaeth fod mor hygyrch â phosibl a gallwn ad-dalu treuliau teithio ac unrhyw dreuliau eraill (e.e. gofal plant) – dewch â phrawf o unrhyw wariant. /////////////////////////////Visitors - tell us what you thinkWe are reviewing how we communicate with our visitors and we want to hear your views. Please join us for an informal group discussion at the gallery to explore how you find out about g39 exhibitions and events and how g39 could improve its publicity and communications. Everyone is welcome, whether you are a regular or occasional visitor.Refreshments will be provided and the discussion will last between 60-90 minutes.We want the discussion to be as accessible as possible and can reimburse your travel and any other expenses (eg childcare) – please bring evidence of expenditure.