• Transitions Dance Company: Triple Bill

  • Sat, 04-05-2019 at 19:30
  • Dance House Cardiff
    Pierhead Street
    CF10 4PH Cardiff
Transitions Dance Company: Triple Bill - Dance House Cardiff - Cardiff

Transitions Dance Company returns with a brand new triple bill of short, innovative dance works by specially commissioned choreographers Karole Armitage, Marina Collard and Hetain Patel. This diverse programme, which ranges from graceful precision to the wry and mischievous, is performed by fifteen international dancers at the start of their stellar careers. Find out more about the company and the 2019 triple bill at trinitylaban.ac.uk/transitionsdc -----------------------------Mae Transitions Dance Company yn dychwelyd gyda threfniant triphlyg newydd sbon o weithiau dawns byr, arloesol gan y coreograffwyr Karole Armitage, Marina Collard a Hetain Patel a gomisiynwyd yn arbennig. Perfformir y rhaglen amrywiol hon, sy'n amrywio o fanylder gosgeiddig i'r gwyrgam a’r direidus, gan bymtheg o ddawnswyr rhyngwladol sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd rhagorol.I ddysgu mwy am y cwmni a’r trefniant triphlyg 2019 ewch i: trinitylaban.ac.uk/transitionsdc