• JOHN - Cardiff

  • Fri, 27-03-2020 at 19:00
  • Clwb Ifor Bach
    Clwb Ifor Bach
    CF10 1BR Cardiff
JOHN - Cardiff - Clwb Ifor Bach - Cardiff

Taking the mundane spirit of their name as a manifesto, Crystal Palace based two piece JOHN (both members aptly named John) offer a deadpan approach that has become the recognisable force of their live performance, with an almost mechanical solidity rare for only two bodies.--Yn defnyddio ysbryd cyffredin eu enwau fel maniffesto, mae’r ddeuawd JOHN (y ddau aelod o’r enw John) yn cynnig ymagwedd ‘deadpan’ i’w perfformiad byw.18+