• Blanck Mass / Violet Grace + Frans Gender - Cardiff

  • Tue, 03-12-2019 at 19:00
  • Clwb Ifor Bach
    Clwb Ifor Bach
    CF10 1BR Cardiff
Blanck Mass / Violet Grace + Frans Gender - Cardiff - Clwb Ifor Bach - Cardiff

Power has been making music under the Blanck Mass moniker since 2010. In 2012, ”Sundowner” – the second track from the self-titled Blanck Mass debut – soundtracked the London Olympics Opening Ceremony. The song was chosen by Underworld’s Rick Smith and performed by London’s Symphony Orchestra to 900 million people worldwide. Since then, Power has released two albums, 2015 Dumb Flesh and 2017 World Eater on Sacred Bones. --Mae Power wedi bod yn creu miwsig o dan yr enw Blanck Mass ers 2010. Yn 2012, cafodd yr ail drac oddi wrth yr albym hunan-deitlwyd ‘Sundowner’ ei chwarae yn Seremoni y Gemau Olympaidd yn Llundain. Cafodd y gan ei ddewis gan RIck Smith o Underworld a’i berfformio gan Gerddorfa Symffoni Llundain i 900 miliwn o bobl ar draws y byd16+