• Parade

  • Tue, 24-10-2017 at 19:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Parade - Wales Millennium Centre - Cardiff

Revolution is in the air - join the P.A.R.A.D.EFeaturing dance, music and a renegade aerial robot, P.A.R.A.D.E is an epic spectacle created by National Dance Company Wales and the artist Marc Rees.Join us outside as protests build and speakers take to the stand - but is everything as it seems? As you’re guided through an art-installation to take your seats in the theatre you’ll hear the glorious sound of the BBC National Orchestra of Wales and be immersed in two dance pieces: a new commission by Marcos Morau and the rarely seen Parade, reimagined by NDCWales artistic director Caroline Finn.These happenings are a recreation of Parade’s premiere a century ago in 1917. Revolutionary and scandalous it was an artistic collaboration between choreographer Leonide Massine, writer Jean Cocteau, composer Erik Satie, and designer Pablo Picasso for the dance company Ballets Russes, and which laid the foundation for the surrealism movement.P.A.R.A.D.E is part of the Russia '17 season that marks the centenary of the Russian revolution with a range of events which capture the social and cultural explosion of the era and Wales’ historic connections with the Russia of the time: R17.walesPresented by National Dance Company Wales and Marc ReesIn collaboration with BBC National Orchestra of Wales and Rubicon Dance---R17Russia! Culture! Revolution!Centenary Season in Wales2017 marks the centenary of the Russian Revolution and arts organisations across Wales are putting together a season of performances and events in the first collaboration of its kind, which capture the social and cultural explosion of the era, and Wales’ historic connections with the Russia of the time._____________________________________________________Mae Chwyldro yn y gwynt — ymunwch â’r P.A.R.A.D.EYn cynnwys dawns, cerddoriaeth a robot awyr afreolus mae P.A.R.A.D.E yn wledd i’r llygaid wedi ei greu gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a’r artist Marc Rees.Ymunwch â ni tu allan wrth i’r protestiadau fagu stêm, y gorymdeithiau’n cyrraedd a’r areithwyr yn dringo i’r llwyfan – ond a yw popeth fel yr ymddengys? Wrth i chi gael eich tywys trwy’r gosodiad-celfyddydol er mwyn mynd i’ch seddau yn y theatr, fe fyddwch yn clywed sain gogoneddus Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’ch trochi mewn dau ddarn o ddawns: comisiwn newydd gan Marcos Morau a’r darn nas gwelir ond yn hynod anfynych sef Parade, a goreograffwyd gan gyfarwyddwr artistig CDCCymru Caroline Finn.Mae’r digwyddiadau hyn yn ail-greu perfformiad cyntaf Parade ganrif yn ôl yn 1917. Yn chwyldroadol ac yn achos tramgwydd roedd yn gywaith artistig rhwng y coreograffydd Leonide Massine, yr awdur Jean Cocteau, y cyfansoddwr Erik Satie, a’r cynllunydd Pablo Picasso ar gyfer y cwmni dawns Ballets Russes, a osododd y seiliau ar gyfer y mudiad swrrealaidd.Mae P.A.R.A.D.E yn rhan o dymor Rwsia '17 sy’n nodi canrif ers y chwyldro Rwsiaidd ac yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau sy’n dal ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod a chysylltiadau hanesyddol Cymru â Rwsia ar y pryd: R17.walesCyflwynir gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Marc ReesMewn cydweithrediad â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Rubicon Dance---R17Rwsia! Diwylliant! Chwyldro!Tymor Canmlwyddiant yng NghymruMae 2017 yn nodi canmlwyddiant y Chwyldro Rwsieg ac mae sefydliadau celfyddydol ar draws Cymru yn llunio tymor o berfformiadau a digwyddiadau yn y cydweithrediad cyntaf o'i fath, a oedd yn dal y ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod, a chysylltiadau hanesyddol Cymru gyda Rwsia ar yr adeg honno.

What's on else?