• Grŵp Dysgu / Learning Group

  • Mon, 13-05-2019 at 17:00
  • Chapter
    Market Road
    CF5 1QE Cardiff
Grŵp Dysgu / Learning Group - Chapter - Cardiff

SCROLL DOWN FOR ENGLISH ---------------------------------------------------------------Grwp DysguMae ein sesiwn Grwp Dysgu sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn yn harneisio ac yn chwyddo grym dysgu cymar a chymar. Mae’r digwyddiadau grwp agored hyn wedi’u bwriadau ar gyfer artistiaid sy’n cyflenwi gwaith ar brosiectau addysg neu mewn amgylchoedd addysgol, asiantau creadigol neu gynhyrchwyr prosiectau.Bydd cyfarfodydd o’r grwp yn cynnwys:/ Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd ac arfer gorau/ Grwpiau trafod/ Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill/ LluniaethAM DDIM--------------------------------------------------------------Learning Group The power of peer to peer learning is harnessed and augmented by our Learning Group session that meets four times a year. These open group events are aimed at artists delivering work on education projects or in educational settings, creative agents or project producers.Group meetings will include:/ Presentations of current projects and best practise/ Discussion Groups/ A chance to network and meet other artists/ RefreshmentsFREE