• BBC National Orchestra of Wales/ Cerddorfa Genedlaethol Gymreig

  • Sat, 18-05-2019 at 19:30
  • BBC Hoddinott Hall
    c/o Wales Millennium Centre
    CF10 5AL Cardiff
BBC National Orchestra of Wales/ Cerddorfa Genedlaethol Gymreig - BBC Hoddinott Hall - Cardiff

A feast of treats, this concert combines music by giants of contemporary music, including Steve Reich and Peteris Vasks, with incredible new talent emerging from Wales today.Vale of Glamorgan Festival presents one of the world’s first performances of Steve Reich’s Music for Ensemble and Orchestra, and the world premiere of a new arrangement of John Metcalf’s Polly Garter Aria (from his critically acclaimed opera Under Milk Wood).The performance promises moments of quiet meditation, with Lonely Angel by Peteris Vasks reflecting the vision of an angel gazing down on the world, concerned and hopeful at the same time; and plenty of fun, with Graham Fitkin’s celebratory work Metal – for orchestra and untuned scaffolding – ending the night with a bang-Yn wledd o ddanteithion, mae’r cyngerdd hwn yn cyfuno cerddoriaeth gan gewri cerddoriaeth gyfoes gan gynnwys Steve Reich a Peteris Vasks, gyda’r doniau newydd anhygoel sy’n dod i’r fei yng Nghymru y dyddiau hyn.Gŵyl Bro Morgannwg yn cyflwyno un o’r perfformiadau cyntaf yn y byd o Gerddoriaeth i Ensemble a Cherddorfa gan Steve Reich a’r perfformiad cyntaf yn y byd o drefniant newydd o Aria Polly Garter gan John Metcalf (o’i opera a dderbyniodd glod mawr gan y beirniaid, Under Milk Wood).Mae’r perfformiad yn addo eiliadau o fyfyrio’n dawel, gyda Lonely Angel gan Peteris Vasks yn adlewyrchu gweledigaeth angel wrth syllu i lawr dros y byd, yn bryderus ac yn obeithiol ar yr un pryd, ynghyd â digon o hwyl gyda gwaith dathliadol Graham Fitkin, Metal – i gerddorfa a sgaffaldiau heb eu tiwnio – yn dod â’r noson i ben gyda chlec.-Tamsin Waley-Cohenviolin/ feiolínElizabeth Donovansoprano/ sopranoRyan Bancroftconductor/ arweinydd-Dobrinka Tabakova Organum Light Peteris Vasks Vientulais Engelis (Lonely Angel)Steve Reich Music for Ensemble and OrchestraBen Wallace Five Gifts for an Old FriendClaire Victoria Roberts Blue Lab' Mark David Boden New work – Festival CommissionDavid Lang Simple Song John Metcalf Polly Garter’s Aria from Under Milk WoodGraham Fitkin Metal