• LTC: Paul Carr, Organ

  • Tue, 14-05-2019 at 13:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
LTC: Paul Carr, Organ - St David's Hall - Cardiff

Louis Vierne (1870-1937) Symphonie III: Allegro Maestoso J.S. Bach (1685-1750) Trio Sonata 4 in E minor BWV 528 Adagio-vivace; Andante; Un poc’allegro Jean Roger-Ducasse (1873-1954) Pastorale pour Orgue Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Eine Kleine Nachtmusik Serenade K 525 Allegro; Romanze; Menuetto; Rondo Joseph Bonnet (1884–1944) Variations de Concert Op 1Enjoy an hour of organ music performed by Paul Carr as he plays works of Vierne, Bach, Roger-Ducasse, Mozart and Bonnet.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event._____________________________________________________Dewch i gael blas ar awr o gerddoriaeth i’r organ a berfformir gan Paul Carr yn chwarae gweithiau Vierne, Bach, Roger-Ducasse, Mozart a Bonnet.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad