• Remembering the Movies

  • Sat, 04-05-2019 at 19:30
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Remembering the Movies - St David's Hall - Cardiff

Strictly’s very own Aljaz and Janette are back on tour with their brand new show Remembering the Movies. If you loved Remembering Fred then get ready for a remarkable, unique and star-studded rollercoaster ride through some of the most successful, Oscar winning and most memorable films of all time. From the Golden Age of Hollywood through to the modern mega musical. Enjoy tributes to Audrey Hepburn, Saturday Night Fever, Gene Kelly, The Greatest Showman, Marilyn Monroe, La La Land, James Bond, Cabaret and many more…. Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Mae Aljaz a Janette o Strictly yn eu holau ar daith ac i’w canlyn eu sioe newydd sbon danlli grai Remembering the Movies. Os oeddech chi’n dotio at Remembering Fred, hwyliwch i fynd ar daith colli cylla ryfeddol, ddihafal, yn sêr pob copa walltog drwy rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus, mwyaf cofiadwy'r oesoedd â gwobrau Oscar er eu clod. O Oes Aur Hollywood drwodd i ddramâu cerdd aruthrol yr oes sydd ohoni. Gewch i flas ar deyrngedau i Audrey Hepburn, Saturday Night Fever, Gene Kelly, The Greatest Showman, Marilyn Monroe, La La Land, James Bond, Cabaret a hylltod at hynny….Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.