• Elkie Brooks

  • Wed, 05-06-2019 at 19:30
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Elkie Brooks - St David's Hall - Cardiff

Long before the end of a live show and the frequent standing ovations that accompany it, there comes a point where Elkie does something so amazing that it leaves her audience almost spellbound. It could be a particularly emotional rendition of one of her ballads, a powerhouse blues vocal or one of her trademark impossibly long notes that leaves the audience mesmerised.Elkie will be performing her biggest hits including “Pearl’s A Singer”, “Lilac Wine”, “Fool (If You think It’s Over)”, Don’t Cry Out Loud” & “No More The Fool” as well as many more featured on her recent hit album “Elkie Brooks – Pearls – The Very Best Of”.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event._________________________________________________Ymhell cyn diwedd sioe fyw a’r gymeradwyaeth sefyll fynych sy’n dod i’w chanlyn, mae hi’n dod i’r fan lle mae Elkie’n gwneud rhywbeth mor anhygoel ei fod yn gadael ei chynulleidfa bron dan gyfaredd. Fe allai fod yn ddehongliad arbennig o ddwys o un o’i baledi, canu’r felan yn wefreiddiol rymus neu un o’i nodau nodweddiadol, amhosib o hir, sy’n llorio’r gynulleidfa â hud.Bydd Elkie’n perfformio ei hits mwyaf gan gynnwys “Pearl’s A Singer”, “Lilac Wine”, “Fool (If You think It’s Over)”, Don’t Cry Out Loud” a “No More The Fool” yn ogystal â llawer eto sydd ar ei halbwm aeth â hi’n ysgubol yn ddiweddar “Elkie Brooks – Pearls – The Very Best Of”.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.