• Sôn am Ymchwil

  • Sat, 27-07-2019 at 12:00
  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum Cardiff
    Cathays Park
    CF10 3NP Cardiff
Sôn am Ymchwil - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum Cardiff - Cardiff

Dewch i ddarganfod eich rôl mewn ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru yn yr ŵyl am ddim hon yr haf hwn. Drwy stondinau arddangos hwyliog sy’n gyfeillgar i deuluoedd, ardal deulu gyda gweithgareddau am ddim i blant a detholiad o sgyrsiau yn rhannu profiadau personol o ymchwil yng Nghymru, gallwch ddysgu sut mae ymchwil yn achub bywydau.Dewch i ddarganfod sut mae’r triniaethau a’r gofal sydd ar gael heddiw yn bodoli oherwydd yr ymchwil a wnaed yn y gorffennol, a sut y bydd ymchwil heddiw’n darparu triniaethau a gofal ar gyfer y dyfodol.