• Roots Unearthed/Gwrando'r Gwreiddiau: Alaw

  • Mon, 20-05-2019 at 20:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Roots Unearthed/Gwrando'r Gwreiddiau: Alaw - St David's Hall - Cardiff

Level 3 Lounge Oli Wilson-Dickson fiddle / vocal Dylan Fowler guitar / vocal Jamie Smith accordion / vocalDescribed by Songlines magazine as a “Welsh supergroup”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion – the traditional music of Wales. Whether unearthing rare gems or reimagining a well loved melody, they treat their music with a deftness and sensitivity that is thoroughly absorbing. Combined with powerful song writing and original tunes, this makes for a musical experience that will stay with the listener long after the performance ends.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Lolfa L3Oli Wilson-Dickson ffidil / llais Dylan Fowler gitâr / llais Jamie Smith acordion / llais “Arch-grŵp o Gymru”, chwedl cylchgrawn Songlines – tri cherddor blaenllaw ydi ALAW sy’n dod â chyfoeth o brofiad at awch ar y cyd - cerddoriaeth draddodiadol Cymru. Pa un a ydyn nhw’n cael hyd i berlau prin ynteu’n ail-ddychmygu alaw hoff, maen nhw'n trin eu cerddoriaeth â deheurwydd a thynerwch sy’n gwbl gyfareddol. Ar y cyd â sgrifennu caneuon grymus ac alawon gwreiddiol, mae yma brofiad cerddorol a erys yng nghof y gwrandäwr ymhell ar ôl diwedd y perfformiad.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.