• Soundworks Concert

  • Tue, 23-07-2019 at 13:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Soundworks Concert - St David's Hall - Cardiff

Lefel 1 Arts Active are presenting a concert as part of their Soundworks project for adults and young people with physical and learning difficulties in Lefel 1 of St David’s Hall. This short concert includes a varied programme of enjoyable and light music performed by the Bute Clarinet Quartet and presented by Philip Richards-May. This concert has plenty of opportunities for audience participation and is one not to be missed.Suitable for all ages, under 11 year olds must be accompanied by a responsible adult.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Mae Actifyddion Artistig yn cyflwyno cyngerdd ar Lefel 1 Neuadd Dewi Sant yn rhan o’u prosiect Soundworks i oedolion a phobol ifanc a chanddyn nhw anawsterau corfforol a dysgu. Mae’r cyngerdd byr yma’n cynnwys rhaglen amrywiol o gerddoriaeth ddifyr ac ysgafn a berfformir gan Bedwarawd Clarinét Bute ac a gyflwynir gan Philip Richards-May. Mae yn y cyngerdd yma ddigonedd o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan ac mae’n rhy dda i’w golli.Yn addas i bob oed, rhaid i blant dan un ar ddeg fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.