• Wales Millennium Centre 15th Anniversary Abseil Challenge

  • Sun, 09-06-2019 at 05:00
  • Wales Millennium Centre
    Bute Pl
    CF10 5AL Cardiff
Wales Millennium Centre 15th Anniversary Abseil Challenge - Wales Millennium Centre - Cardiff

Join us for an unforgettable experience and abseil down the front of our iconic building, whilst raising money to support our charitable activities.By attempting this challenge, you will be helping to raise funds for the Centre (registered charity 1060458). We work every day to broaden people's horizons and offer young people in Wales access to the arts.Whilst raising money for The Centre, join us on the day for more than just the abseil: with face painting, free games and activities, a BBQ, and music provided by our very own Radio Platfform, kickstart your summer with Wales Millennium Centre!As we are hoping to raise £15,000 for The Centre, use the hashtag #Abseil15 to get involved on social media!Ymunwch â ni am brofiad unwaith mewn oes: abseiliwch i lawr blaen ein hadeilad eiconig i godi arian i gefnogi ein gweithgareddau elusennol.Drwy roi cynnig ar yr her hon, byddwch yn helpu codi arian ar gyfer y Ganolfan (elusen gofrestredig 1060458). Rydym yn gweithio er mwyn lledu gorwelion bob dydd, ac rydym yn cynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru gael mynediad at y celfyddydau.Ymunwch â ni ar gyfer yr abseil a llawer mwy - a’r cyfan i godi arian ar gyfer y Ganolfan: gyda gweithgareddau’n cynnwys paentio wyneb, gemau am ddim, barbiciw a cherddoriaeth gan dîm Radio Platfform, dyma gyfle i ddechrau’r haf go iawn, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru!Defnyddiwch yr hashnod #Abseil15 i ymuno yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol.