• Toby Hay & Friends

  • Fri, 14-02-2020 at 19:30
  • Royal Welsh College of Music & Drama
    Castle Grounds
    CF10 3ER Cardiff
Toby Hay & Friends - Royal Welsh College of Music & Drama - Cardiff

Inspired by history, people and landscape, Welsh guitarist and composer Toby Hay writes beautifully evocative guitar instrumentals that effortlessly transport the listener to the mountains and rivers of his homeland. Twice nominated for the Welsh Music Prize, Toby has built a reputation as a captivating live performer and will be performing solo material from ‘New Music For The 12 String Guitar’, as well as inviting some special guests to preview some brand new music.Be a 20/20 visionary and join us in exploring something new this season, and save money - get 20% discount off the first 20 full price tickets sold for this event.Tickets: £15, £13 concessions (Under 25s £7.50)Venue: Richard Burton Theatre_Wedi’i ysbrydoli gan hanes, pobl a thirwedd mae Toby Hay, y gitarydd a chyfansoddwr o Gymru, yn ysgrifennu cerddoriaeth gitâr hyfryd sy’n cludo’r gwrandäwr yn ddiymdrech i fynyddoedd ac afonydd ei famwlad. Mae Toby, sydd wedi’i enwebu ddwywaith ar gyfer Gwobr Cerddoriaeth Cymru, wedi creu enw da fel perfformiwr byw cyfareddol a bydd yn perfformio deunydd unawdol o ‘New Music For The 12 String Guitar’, yn ogystal â gwahodd gwesteion arbennig i roi rhagflas o gerddoriaeth newydd sbon.Byddwch yn un o’r 20/20 craff a ymunwch â ni i archwilio rhywbeth newydd tymor yma, ac arbed arian - derbyniwch 20% i ffwrdd yr 20 tocyn cyntaf pris llawn sydd yn cael ei werthu ar gyfer y digwyddiad yma.Tocynnau: £15, £13 consesiynau (Dan 25 £7.50)Lleoliad: Theatr Richard Burton