• Sweet Adelines International Quartet of Nations 2019 Convention

  • Fri, 10-05-2019 at 15:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Sweet Adelines International Quartet of Nations 2019 Convention - St David's Hall - Cardiff

QUARTET CONTESTThe best in women’s a ccapella barbershop sining that the UK and Netherlands has to offer come together at St David’s Hall from May 10th to the 12th. The region’s top female quartets and choruses will perform throughout the weekend providing a truly fabulous weekend’s entertainment including the Saturday night Show of Champions. Featuring Cardiff’s very own Cardiff Arms Park Male Choir. Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event._____________________________________________________Cynhadledd Pedwarawdau Cenehedloedd 2019 Sweet Adelines - Gornest PedwarawdauDros y Sul ym mis Mai - 10fed tan y 12fed - daw’r gorau o ganu siop barbwr a cappella merched sydd gan wledydd Prydain a’r Iseldiroedd i’w gynnig at ei gilydd yn Neuadd Dewi Sant. Bydd pennaf bedwarawdau a chorau merched y rhanbarth yn perfformio dros y Sul ar ei hyd gyda chynnig difyrrwch penwythnos gwirioneddol fendigedig gan gynnwys Sioe Pencampwyr y nos Sadwrn. Yn cynnwys Côr Meibion Parc yr Arfau Caerdydd ei hun. Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.