• The Horne Section 2019

  • Thu, 27-06-2019 at 20:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
The Horne Section 2019 - St David's Hall - Cardiff

That's How I Like My TourThey've had their own TV special at the London Palladium, they have an iTunes-chart-topping podcast and now they're touring the country; it's the one and only Horne Section's one and only 2019 Tour. Five outstanding musicians, one non-musical stand up, there'll be comedy, songs, enthusiastic dancing and a lot of mucking about. A unique show from the hugely talented band and Alex Horne, the creator and co-host of The Bafta and Emmy nominated Taskmaster, which won Best Entertainment Show at last year’s Broadcast Awards.Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Bu ganddyn nhw’u rhaglen deledu arbennig yn y London Palladium, mae ganddyn nhw bodlediad iTunes sydd ar frig y siartiau a nawr maen nhw’n teithio’r wlad; dyma unig Daith 2019 yr unig Horne Section. Yn bum cerddor eithriadol, un stand-up sydd heb fod yn gerddor, bydd yma gomedi, caneuon, dawnsio brwd a llond gwlad o chwarae’r bili-ffŵl. Dyma sioe heb ei hail gan y band aruthrol o ddawnus ac Alex Horne, creawdwr a chyd-lywydd Taskmaster a enwebwyd am Bafta ac Emmy, ac a enillodd y Sioe Adloniant Orau yng Ngwobrau Darlledu’r llynedd.Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.