• Roots Unearthed / Gwrando'r Gwreiddiau: Blair Dunlop

  • Tue, 04-06-2019 at 20:00
  • St David's Hall
    The Hayes / Yr Aes
    CF10 1AH Cardiff
Roots Unearthed / Gwrando'r Gwreiddiau: Blair Dunlop - St David's Hall - Cardiff

Level 3 Lounge Blair Dunlop, the award-winning British singer, songwriter and guitarist, has now released 3 albums 2 ep’s and toured widely around the globe. All of this in a short 4-year career is astounding alone but what sets Blair apart from his peers is the lyrical and musical maturity with which he writes. His third album ‘Gilded’ was released in May 2016 on his own label – Gilded Wings – and was widely acclaimed gaining BBC Radio 2 Playlist status for the two single releases (‘The Egoist’ and ‘356’) both of which were remixed by Ed Harcourt. Please note, these timings are provided as a guidance only and are subject to change. Please see website for up to date timings near time of event.______________________________________________________Lolfa Lefel 3 Mae Blair Dunlop, y canwr, y cyfansoddwr caneuon a’r gitarydd o Brydain bellach wedi rhyddhau tri albwm, dwy EP ac wedi teithio’n eang drwy’r byd yn grwn. Mae hyn i gyd, o fewn gyrfa bedair blynedd fer, yn syfrdanol ynddo’i hun ond beth sy’n gosod Blair ar wahân i’w gymheiriaid ydi aeddfedrwydd telynegol a cherddorol ei sgrifennu. Ym mis Mai 2016 ar ei label ei hun - Gilded Wings - y rhyddhawyd ei drydydd albwm Gilded a daeth clod eang i’w ran gan gynnwys y ddwy sengl (‘The Egoist’ a ‘356’) a ail-gymysgwyd ill dwy gan Ed Harcourt ar safle Rhestr Chwarae BBC Radio 2. Cofiwch, caiff yr amseroedd hyn eu rhoi fel canllaw yn unig a gallant newid. Gweler y wefan am yr amseroedd pendant yn nes at adeg y digwyddiad.