• Scoil Samhraidh Aisling Óg | Aisling Óg Summer School

  • Mon, 19-08-2019 at 09:30
  • Cultúrlann Mcadam Ó Fiaich
    216 Falls Road
    BT12 6AH Belfast
Scoil Samhraidh Aisling Óg | Aisling Óg Summer School - Cultúrlann Mcadam Ó Fiaich - Belfast

Tá Scoil Samhraidh Aisling Óg ar ais aríst i mbliana ina dhiaidh bliain an-ráthúil anuraidh!Seachtain sultmhar do phaistí óga ar féidir leo a scileanna a fhorbairt agus muinín a ardú fríd an drámaíocht, amhránaíocht agus cairdeas. Foirsteanach do pháistí idir 7 agus 10 mbliain d’aois.Costas: £20 do pháiste amháin, £30 do bheirt sa chlann céanna.Cláraigh ar ár suíomh, nó cuir glaoch orainn ar 028 9096 4180. After a very successful year last year, Scoil Samhraidh Aisling Óg is back again this year!A thoroughly enjoyable week for children where they can both enhance their skills and develop confidence through drama, song and friendship. Suitable for children between 7 and 10 years of age.Cost: £20 for one child, £30 for two in the same family.Register on our site, or call us on 028 9096 4180.